ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

V oblasti požární ochrany podnikáme od roku 2007. Za tuto dobu jsme získali cenné zkušenosti nejen v oblasti represe (na pozici velitele družstva Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Krnov), ale i prevence (zanastavení fungujících systémů zabezpečení požární ochrany ve velkých průmyslových areálech).

Péče o Vás pro mne nikdy nebude končit odevzdáním faktury!  

V Krnově se starám nejen o prevenci před požáry (například pravidelnými besedami s dětmi ve školách), ale jako člen jednotky dobrovolných hasičů se postarám o Vaše bezpečí i v případě, že preventivní opatření selžou a vznikne požár. 

Jsme držiteli těchto osvědčení a diplomů:

- vysokoškolský diplom v oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, VŠB TU Ostrava

- osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požárí ochrany podle § 11 zákona o požární ochraně,

- osvědčení o odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů,

- osvědčení o odborné způsobilosti

Hned od počátku našeho podnikání jsme řešili problematiku nebezpečných odpadů, které vznikají naší činností (zejména se jedná o vyřazené hasicí přístroje). Protože nám péče o přírodu není lhostejná, po splnění veškerých podmínek nám bylo uděleno živnostenské oprávnění rovněž na nakládání s nebezpečnými odpady. Nebezpečné odpady pak dále likvidujeme u specializované firmy zabývající se zpracování odpadu a výrobou dalších energií.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní sortiment služeb:

• Zabezpečení požární ochrany

• Zpracování dokumentace požární ochrany

• Specializovaný maloobchod se sortimentem zaměřeným na požární ochranu

• Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

• Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

• Provádění kontrol a revizí zařízení pro zásobování požární vodou

• Provádění kontrol a revizí hasicích přístrojů

• Výkon funkce odborně způsobilé osoby

• Výkon funkce technika požární ochrany

• Výkon funkce preventisty požární ochrany

 

Letité zkušenosti nadále zhodnocujeme účastí na školeních a seminářích.

Jen tak budeme vždy připraveni co nejlépe poradit VÁM - NAŠIM KLIENTŮM. Děkujeme Vám za přízeň.